Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Ο αριθμός Δημοτικών Συμβούλων σε κάθε δήμο της Ηπείρου


Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ο αριθµός των Δηµοτικών Συµβούλων σε κάθε εκλογική περιφέρεια µε βάση τον πληθυσµό της, όπως αυτός προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.
 Στην Περιφέρεια  Ηπείρου έχει ως εξής: 
Στην πρώτη στήλη αναφέρεται ο πληθυσμός και στη δεύτερη ο αριθμός των συμβούλων.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ:    42.985                                                            33
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ:    4.344                                                 3
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΙΩΝ:             26.961                                              21
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ:        2.915                                                2
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ:    3.257                                                 3
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ:            5.508                                                  4

∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ:    6.089                   21
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ:     2.403                                8
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ:                             1.287                                5
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ:                         2.399                               8
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ:                            6.945                             21
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ:                               2.101                              6
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ:                             4.120                            12
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΩΝ 219 1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ:                          505                             2
∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ:           12.893                  27
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΘΟΥ:                                   4.807                           10
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ:                                  780                             2
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ:                               2.538                            5
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑ:                                             4.768                          10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ :                     26.389                27
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ:                       18.491                         19
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ:                              2.471                           2
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ:                          1.157                          1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ:                                      1.630                          2
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΟΤΩΝ:                                       2.640                         3
∆ΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ:                                     10.185               27
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ:                                     2.178                         6
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ:                                7.543                       20
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΛΙΟΥ:                                            464                        1
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ:                                      7.909              21
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ:                                        1.755                        5
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ:                                        6.154                      16

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ:            6.024            27
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΠΕ∆ΟΥ:                                            84                   1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ:                                        251                   1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ:                             2.207                    9
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ:                                        438                    2
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ:                                       1.752                   8
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΡΑΚΟΥ:                                               441                  2
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ:                                         851                 4
∆ΗΜΟΣ ∆Ω∆ΩΝΗΣ :                                        10.130          27
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ:                            4.573                12
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆Ω∆ΩΝΗΣ:                                              1.473                  4
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ:                              2.538                  7
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΩΝ:                                                 1.546                  4
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ :                                          3.804         17
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ:                   1.476                 7
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΒΟΥΣΗΣ:                                                 118                1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ:                        1.008                4
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ:                                                   294               1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΗΣ:                                                       908               4
∆ΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ:                                                 14.788       27
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ:                                                     1.567              3
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ:                                            1.057              2
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΣ:                                                        1.325              2
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ:                                               1.637              3
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΑΡΩΝΟΣ:                                              9.202           17
∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ:                                        111.737     45
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ:                                               11.328            5
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ:                                               79.274          31
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ:                                                 5.697           2
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:                                     252           1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙ∆ΟΣ:                                            10.435           4
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ:                                                4.751           2
∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ:                                               6.342    21
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ:                                             453          2
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΣΤΡΑΤΟΥ:                                                       279          1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ:                                                         4.565     14
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ:                                              955      3
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΚΑΣ: 90 1
∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ:                                              6.216   21
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ:                                             2.373        8
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ:                                                     3.450      12
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ:                                                             393         1
∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ:                                               9.258    21
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΝΩ ΚΑΛΑΜΑ:                                              2.645          6
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ:                                            1.624        4
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ:                                                2.535        5
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ:                                                    1.787       4
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ:                                                            98       1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ:                                                     569       1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ:                                                      13.788   27
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΓΕΙΟΥ:                                                          895        2
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ:                                                4.024       8
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ:                                                              805      1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ:                                                    8.064   16
∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ:                                                    12.747  27         
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΓΑΣ:                                                            4.771      10
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ:                                                       7.976      17

∆ΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ:                                               31.492  33
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ:                                                      4.238        4
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ:                                                           4.550        5
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ:                                                      22.704     24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου