Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Έτσι θα πάρετε το ΕΚΑΣΤα εισοδήματα που λαμβάνοντα υπόψη στα κριτήρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους προσδιορίζει.
Για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ 2014 λαμβάνεται υπόψη το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2013, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012.

Στο φορολογητέο εισόδημα υπολογίζονται και οι τόκοι καταθέσεων που απεικονίζονται στα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. Για να συνυπολογιστούν εισοδήματα από επιδόματα, θα πρέπει είτε να δίδονται ως αντάλλαγμα παροχής εργασίας (π.χ., παραπληγικό επίδομα) ή να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων (π.χ., εισόδημα από ακίνητα).
Στον αντίποδα, δεν λαμβάνονται υπόψη όσα επιδόματα αποτελούν κοινωνική παροχή, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας και δεν αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων (π.χ.: διατροφικό επίδομα).
Το εξωιδρυματικό επίδομα που λαμβάνει συνταξιούχος για λογαριασμό έμμεσα ασφαλισμένου μέλους της οικογένειάς του δεν αθροίζεται με το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο, δεδομένου ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστές παροχές που καταβάλλονται σε διαφορετικά πρόσωπα. Δεν αθροίζονται τυχόν άλλα εισοδήματα που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος με το εισόδημα των τέκνων όταν αυτά υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.
Newsbomb.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου