Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Οι χαμένοι των εκπτώσεων του ΕΝΦΙΑ: Με εισοδηματικά τρικ τους εκτοπίζουν από τις απαλλαγέςΤο δικαίωμα απαλλαγής από το 50% ή το 100% του ΕΝΦΙΑ χάνουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, μεταξύ αυτών και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως για παράδειγμα τυφλοί, τρίτεκνοι, ανάπηροι, και πολύτεκνοι.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, αιτία είναι το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να συμπεριλάβει στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ ακόμη και εισοδήματα τα οποία είναι έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα όπως οι αποζημιώσεις απολύσεων, καθώς επίσης και ποσά κοινωνικών παροχών τα οποία δεν φορολογούνται και δεν υπόκεινται καν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως είναι τα επιδόματα στήριξης τέκνων, τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%! Στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου που θα λαμβάνεται υπόψη για να διαπιστωθεί εάν δικαιούται ή όχι την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα συνυπολογίζεται επίσης και το ΕΚΑΣ!
Συνολικό άθροισμα
Ολα αυτά τα ποσά θα προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα των φορολογουμένων τα οποία υπόκεινται κανονικά σε φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, δηλαδή στους μισθούς, τις συντάξεις, τα ενοίκια ή τα κέρδη από επιχειρήσεις, στους τόκους καταθέσεων κ.λπ. Στη συνέχεια στο άθροισμα που θα προκύπτει θα προστίθεται και τυχόν επιπλέον διαφορά εισοδήματος λόγω υψηλών τεκμηρίων!
Ετσι, στις περισσότερες περιπτώσεις τα συνολικά ποσά «καθαρού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος» θα «φουσκώνουν» υπέρμετρα και θα ξεπερνούν τα σχετικά χαμηλά όρια εισοδήματος που έχουν τεθεί ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της χώρας.
Εκτόπισμα
Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι να κληθούν να πληρώσουν ολόκληρο το ποσό του ΕΝΦΙΑ εκατοντάδες χιλιάδες φτωχοί Ελληνες. Δηλαδή φτωχοί που νομίζουν ότι είναι δικαιούχοι απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ δεν θα δουν το προσεχές Σαββατοκύριακο να αναρτώνται στους λογαριασμούς τους στο ΤΑΧΙSNET νέα εκκαθαριστικά με τον ΕΝΦΙΑ μειωμένο κατά 50% ή μηδενισμένο!
Η άδικη αντιμετώπιση όλων αυτών των πάμφτωχων πολιτών από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποκαλύπτεται από μια πολύ προσεκτική ανάγνωση της απόφασης της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών κ. Αικ. Σαββαΐδου με την οποία καθορίζεται η «διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του ΕΝΦΙΑ σε φυσικά πρόσωπα για το έτος 2014».
Οι προϋποθέσεις
Για να γίνει όμως πλήρως κατανοητή η μεθόδευση θα πρέπει πρώτα να επισημάνουμε ότι η απόφαση της κ. Σαββαΐδου εκδόθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρακτική εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων που προβλέπουν ότι:
1 Δικαιούχος απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι κάθε φορολογούμενος που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
* Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για το ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
* Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
* Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.
2 Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω θα χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
* Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και
* Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
Η «κομπίνα»
Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα διευκρινίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, για να προσδιοριστεί το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» κάθε φορολογούμενου για το 2013, ώστε στη συνέχεια να διαπιστωθεί εάν αυτός είναι ή όχι δικαιούχος απαλλαγής, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα αθροίζουν:
α) Ολα τα ποσά των καθαρών εισοδημάτων που αναγράφηκαν στον πίνακα 4 της φετινής φορολογικής δήλωσης, δηλαδή τα καθαρά εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, ατομικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, γεωργικές δραστηριότητες κ.λπ.
β) Ολα τα ποσά που δηλώθηκαν στις παραγράφους 3 έως 10 του πίνακα 6 της φετινής φορολογικής δήλωσης, δηλαδή:
* Τα απαλλασσόμενα από το φόρο ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο ποσά εισοδημάτων τα οποία υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη των μερικώς τυφλών και των προσώπων με απόλυτη αναπηρία (όχι με κινητική αναπηρία άνω του 80%), τα κέρδη από την πώληση μετοχών, τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, τα μερίσματα από ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες, οι τόκοι ομολόγων και ρέπος.
* Τα ποσά τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και ταυτόχρονα απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται όλα τα ποσά των επιδομάτων στήριξης τέκνων και των ειδικών επιδομάτων τριτέκνων και πολυτέκνων τα οποία καταβλήθηκαν από τον ΟΓΑ, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%, το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη των ολικώς τυφλών ή των κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80% καθώς επίσης και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης, δηλαδή οι αποζημιώσεις απόλυσης ή εθελουσίας εξόδου.
* Τα επιδόματα ανεργίας που εισπράχθηκαν από τον ΟΑΕΔ.
* Τα ποσά του ΕΚΑΣ τα οποία καταβλήθηκαν στο φορολογούμενο εφόσον ήταν χαμηλοσυνταξιούχος.
Επιπλέον φούσκωμα
Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, από την απόφαση της κ. Σαββαΐδου προκύπτει ότι στο άθροισμα όλων αυτών των ποσών που προαναφέρθηκαν θα προστίθεται στη συνέχεια και η τυχόν προστιθέμενη διαφορά εισοδήματος η οποία θα προκύπτει σε περίπτωση που το συνολικό δηλωθέν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του φορολογούμενου είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης (τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης) για τα σπίτια και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποίησε!
Οπως γίνεται αντιληπτό με βάση τα παραπάνω, το «συνολικό καθαρό οικογενειακό εισόδημα» κάθε φορολογούμενου το οποίο θα συγκρίνεται με τα εισοδηματικά όρια τα οποία προβλέπονται για τη χορήγηση των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ θα είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τόσο πολύ «φουσκωμένο» ώστε να ξεπερνά τα όρια αυτά και ο φορολογούμενος που είναι στην πραγματικότητα οικονομικά εξαθλιωμένος να χάνει την απαλλαγή!
«Βόμβα»
Ειδικά, δε, ο συνυπολογισμός των επιδομάτων των τριτέκνων και των πολυτέκνων στα συνολικά ετήσια καθαρά οικογενειακά εισοδήματά τους αναμένεται να οδηγήσει πολλούς από αυτούς στην απώλεια του δικαιώματος πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ καθώς τα ποσά των επιδομάτων αυτών είναι σχετικά μεγάλα (υπερβαίνουν στις περισσότερες περιπτώσεις τα 2.000 ευρώ) και θα ανεβάσουν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα τα τελικά ποσά ετησίου καθαρού οικογενειακού εισοδήματος.
Κι αυτό αναμένεται να συμβεί παρά το γεγονός ότι με νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Μάρτιο του 2014 προβλέπεται ότι από 1.1.2013 και μετά το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ δεν πρέπει να προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου. Συνεπώς, ο συνυπολογισμός του στο ποσό αυτό είναι παράνομος.
πηγή: Ελεύθερος Τύπος-news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου