Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

Αλλαγές στην προκαταβολή φόρου για αρχιτέκτονες και μηχανικούς -Τι θα ισχύσειΤην προκαταβολή φόρου σε ότι αφορά τις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών, αλλά και τον τρόπο απόδοσής του, καθορίζει με απόφαση ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου φορολογικού νόμου.

Η υποβολή της δήλωσης απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου μπορεί να πραγματοποιείται από τις 3 Ιανουαρίου, όπως αναφέρει το «Βήμα». Η σχετική απόφαση καθορίζει πως το ποσό του προκαταβλητέου φόρου είναι:
- 4% της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για διεύθυνση εκτέλεσης έργου καθώς και για μελέτη επίβλεψη τοπογραφικών έργων
- 10% της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά.
Οι δηλώσεις απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου μηχανικών - αρχιτεκτόνων φορολογικού έτους 2014 υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.
Βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου αμοιβών Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών
Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει την «Ταυτότητα Οφειλής», στοιχείο απαραίτητο για την απόδοση του φόρου μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.
Οι υπόχρεοι μηχανικοί με την οριστικοποίηση της δήλωσης, θα εκτυπώνουν «Βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών» η οποία αποτελεί έγκυρη βεβαίωση βάσει της με αριθμ. 2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685/Β) απόφασης και αποτελεί το αποδεικτικό που θα υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή των μελετών ή τη χορήγηση της σχετικής άδειας.
Αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης του παρακρατηθέντος φόρου, αποτελεί η υποβληθείσα δήλωση σφραγισμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. παραλαβής, με σχετική επισημείωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης του φόρου.
Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται, ηλεκτρονικά αμέσως μετά την οριστική υποβολή των δηλώσεων απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα Τaxis.

Πηγή:
iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου