Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με 18 θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 31-01-2014 συνεδριάσεως.

1.       Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2.       Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2013 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
3.       Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου», προϋπολογισμού € 624.000,00 με τον Φ.Π.Α.
4.       Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
5.       Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο Πρέβεζας – Πάργας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
6.       Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αρτοπούλα», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
7.       Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για  την  προμήθεια συσκευασμένου  ασφαλτικού  μίγματος  (ψυχρού) για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2014, προϋπολογισμού δαπάνης € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.
8.       Έγκριση του Πρακτικού 2/04-02-2014 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», προϋπολογισμού € 185.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος».
9.       Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας αναλώσιμων Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (τόνερ-μελάνες από αναγόμωση), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
10.         Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός πολυόργανου, για μετρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για τις ανάγκες του υποχρεωτικού επανελέγχου όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (κτιριακές εγκαταστάσεις, αντλιοστάσια και πίνακες δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών).
11.         Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση Βατότητας της επαρχιακής οδού Γλυκής-Ποταμιά-Κυψέλη», προϋπολογισμού € 330.000,00 με ΦΠΑ.
12.         Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση – συντήρηση οδού Γκρίκας – Κάιτσας – Ράπης - Αμπελιάς» που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 5357/138/16-01-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 2/61/24-01-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
13.         Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί της 10ης επαρχιακής οδού) προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
14.         Έγκριση ακύρωσης του αποτελέσματος της από 07-01-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές του Δήμου Πάργας)» προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς και κατάρτιση διακήρυξης δημοπρασίας με νέους όρους.
15.         Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας και στη θέση Ταράνα Δήμου Πρέβεζας – Β Φάση)», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με νέους όρους.
16.         Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του Παύλου Λεόπουλου, υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που αφορά στην πληρωμή δαπάνης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2014.
17.         Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας» για το έτος 2014, προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
18.         Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου