Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Πού θα δοθούν τα 12 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑΜε «όπλο» 12 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να ρίξει στην οικονομία ρευστό προκειμένου να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα.
Χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας και ο υφυπουργός Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παρουσίασαν το σχέδιο για την εμπροσθοβαρή αξιοποίηση έως το 2015 κονδυλίων ύψους 12 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,2 δισ. ευρώ είναι από το παλαιό ΕΣΠΑ (2007-2013), 4,9 δισ. ευρώ από εμπροσθοβαρείς δράσεις του νέου ΕΣΠΑ και 2,9 δισ. ευρώ τα οποία θα δοθούν σε ώριμα έργα.

Σύμφωνα με το euro2day.gr, μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται και θα τεθεί σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το νέο ΕΣΠΑ.
1. Έργα που εντάχθηκαν στα Ε.Π. (Επιχειρησιακά Προγράμματα) του ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά εξαιτίας έλλειψης χρόνου ή/και διαθέσιμων πόρων δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020
2. Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο δημοσίευσης προσκλήσεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων πόρων, ή/και μη επάρκειας του εναπομείνοντος χρόνου δεν εντάχθηκαν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020
3. Νέα έργα επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020
Κατηγορίες δράσεων
 • 21 δράσεις για την ενίσχυση Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας: 127,5 εκατ. ευρώ
 • 49 δράσεις στον τομέα Τεχν. Πληρ. & Επικοιν.: 42 εκατ. ευρώ
 • 18 δράσεις για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ: 283 εκατ. ευρώ
 • 127 δράσεις για την Υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2: 594 εκατ. ευρώ
 • 23 δράσεις για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: 51,5 εκατ. ευρώ
 • 280 δράσεις για τη Προστασία του Περιβάλλοντος: 1,710 δισ. ευρώ
 • 33 δράσεις στον τομέα των Μεταφορών: 996 εκατ. ευρώ
 • 4 δράσεις για την Προώθηση της Απασχόλησης: 50 εκατ. ευρώ (πέραν των δράσεων που ήδη έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας: 600 εκατ. ευρώ)
 • 42 δράσεις για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας: 68,6 εκατ. ευρώ
 • 43 δράσεις για την Επένδυση στην εκπαίδευση & Κατάρτιση: 112,1 εκατ. ευρώ
 • 85 δράσεις για την Ενίσχυση της Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης: 192,6 εκατ. ευρώ
 • 10 δράσεις Τεχνικής Βοήθειας: 9 εκατ. ευρώ

Πηγή:
iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου