Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014

Πότε τα χρέη προς τα Ταμεία είναι ανεπίδεκτα είσπραξης και παραγράφονταιΑνεπίδεκτες είσπραξης, σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, θα χαρακτηρίζονται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να εισπραχθούν.

Σύμφωνα με γενικό έγγραφο της διοίκησης του ΚΕΑΟ, σε τέτοιες περιπτώσεις θα αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή των οφειλών, που σε κανονικές περιπτώσεις, είναι στα 10 έτη. Στον οφειλέτη δεν θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, όπως επίσης και στα συνυπόχρεα πρόσωπα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις εκείνες που πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα μπορούν να διατεθούν για την ικανοποίηση των οφειλών προς το ΚΕΑΟ. Το ίδιο ισχύει και για εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, αν πρόκειται να αξιοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό. Επιπρόσθετα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ έχουν δικαίωμα να προχωρούν σε δέσμευση των τραπεζικών και επενδυτικών λογαριασμών των οφειλετών
Επίσης, ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να ισχύουν σωρρευτικά για να χαρακτηριστούν οι συγκεκριμένες οφειλές ως ανεπίδεκτες είσπραξης.  Αυτές είναι:
*Να έχει κινηθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων, κινητών ή απαιτήσεων του οφειλέτη.
*Να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπεύθυνων φυσικών προσώπων, αν το ύψος των οφειλών εμπίπτει στα όρια που προβλέπει ο νόμος για το αξιόποινο και έχει κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.
*Να μην κατέστη δυνατή η ικανοποίηση της απαίτησης του ΚΕΑΟ στο σύνολό της ή εν μέρει για τους εξής λόγους:
1)Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των υπεύθυνων της επιχείρησης (ή άλλων περιουσιακών στοιχείων εκτός αυτών που εκποιήθηκαν αναγκαστικά).
2)Διαπιστώθηκε η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των υπεύθυνων της επιχείρησης που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη.
3)    Πρόκειται για οφειλέτη αγνώστου διαμονής ή για αλλοδαπό μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, για τον οποίο οι προσπάθειες ανεύρεσης της διαμονής του και είσπραξης του χρέους έχουν αποβεί χωρίς αποτέλεσμα.
4)    Ο οφειλέτης αποβίωσε χωρίς να αφήσει οποιαδήποτε περιουσία και οι κληρονόμοι του αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά ή αυτή περιήλθε στο δημόσιο ως κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογραφής.
5)    Πρόκειται για οφειλέτη σε καθεστώς πτώχευσης και έχει περατωθεί η πτώχευση και ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της μεταπτωχευτικής περιουσίας χωρίς αποτέλεσμα.
6)    Πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.
Πηγή:news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου