Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Ξεκίνησε η νέα διαδικασία για έκδοση ταυτότηταςΑπό σήμερα Τρίτη ξεκινά η καθολική εφαρμογή του νέου συστήματος έκδοσης ταυτότητας, μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής σε 24 αστυνομικά τμήματα. 

Πλέον, ο κάθε πολίτης θα μπορεί να λαμβάνει άμεσα την ταυτότητά του πηγαίνοντας στο αστυνομικό τμήμα με δύο φωτογραφίες και έναν μάρτυρα.
Στόχος του νέου απλοποιημένου και ταχύτερου συστήματος έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η διευκόλυνση της ζωής των πολιτών, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
Τα παραπάνω γίνονται εφικτά χάρη στη διασύνδεση των αστυνομικών τμημάτων με τα δημοτολόγια, την πρώτη "government to government" (διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών) υπηρεσία.
Ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καλείται να αναζητήσει πλέον αυτεπάγγελτα, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (επώνυμο, όνομα, ονοματεπώνυμο πατέρα, ονοματεπώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας, ιθαγένεια).
Αναλυτικά η νέα διαδικασία:
Η νέα διαδικασία έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, συνοπτικά, έχει ως εξής:
Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος από τον αρμόδιο υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ.
Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις.
Στη συνέχεια ο υπάλληλος εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα και το μάρτυρα να υπογράψουν. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.
News247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου