Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014

«Κόκκινα» δάνεια: Το σχέδιο για διαγραφή τόκων, κεφαλαίου και προστίμωνΛύση στα «κόκκινα» δάνεια που βαρύνουν μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες δίνει ρύθμιση που προβλέπει διαγραφή τόκων και κεφαλαίου, ενώ συμπαρασύρει και τις εκκρεμότητες απέναντι στην εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Το νομοσχέδιο, που έχει πάρει το «πράσινο φως» από την Τρόικα και οριστικοποιείται αυτές τις ημέρες, σύμφωνα με την «Καθημερινή», αφορά μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, με τζίρο έως 900.000 ευρώ, που έχουν καθυστερημένες οφειλές προς τις τράπεζες τουλάχιστον για έξι μήνες και μέχρι 500.000 ευρώ.

Αυτοί μπορούν έως τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς για ρύθμιση των οφειλών τους προς τις τράπεζες, με διαγραφή τόκων αλλά και κεφαλαίου. Η συμφωνία με τις τράπεζες συμπαρασύρει σε διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων που έχει ο οφειλέτης προς την εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία και επιτρέπει την εξόφληση της βασικής οφειλής σε όσο διάστημα προβλέπει ο διακανονισμός με την τράπεζα, δηλαδή σε χρονικό διάστημα έως και 120 μήνες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, σύμφωνα με την εφημερίδα:

- Επιλέξιμες οφειλές είναι χρέη από επιχειρηματικά δάνεια, εφόσον βρίσκονται σε καθυστέρηση για έξι μήνες και μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2015 και εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.

- Επιλέξιμοι πελάτες είναι μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες με τζίρο έως 900.000 ευρώ και ανώτατο αριθμό εργαζομένων έως 9 άτομα.

Για να ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς ρύθμισης, οι επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

- η δραστηριότητά τους να έχει υποστεί μείωση τζίρου κατά 20% τουλάχιστον από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου,

- να μην έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο 3869, δηλαδή στον νόμο Κατσέλη ή έστω να έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτή.

Για τη διαδικασία πρέπει να συμφωνήσουν οι πιστωτές και οι οφειλέτες για τη ρύθμιση των επιχειρηματικών χρεών, με την προϋπόθεση ότι το σχέδιο εξυγίανσης φέρει την έγκριση του 60% των πιστωτών, στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων. Πρόκειται για ρύθμιση που δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών της επιχείρησης, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία.

Οι επιχειρηματίες που έχουν συμφωνήσει με τους πιστωτές πρέπει να κάνουν αίτηση έως τις 30 Ιουνίου 2015, η οποία θα συζητηθεί εντός διμήνου από την υποβολή της και το Δικαστήριο θα πρέπει εντός μηνός από τη συζήτηση, να αποδεχθεί την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση.

Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν δεν έχουν παρασχεθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, ενώ επιτρέπεται έφεση μέσα σε 30 ημέρες. Με τη δημοσίευση της απόφασης που κάνει αποδεκτή την αίτηση, προβλέπεται η αναδιάρθρωση των οφειλών προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους εργαζόμενους με τον εξής τρόπο:

- Τη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων που έχουν επιβληθεί ως προς οφειλές που κατέστησαν υπερήμερες κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου του 2010 έως και 31 Δεκεμβρίου 2013.

- Την εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς όπως αυτές ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2013 και αφού αφαιρεθούν οι διαγραφές, υπό τους όρους που θα συμφωνηθεί η αποπληρωμή της τραπεζικής οφειλής, με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι πέραν των 120 ισόποσων μηνιαίων δόσεων.

- Η ρύθμιση γίνεται εφάπαξ και δεν περιλαμβάνει ποσά που βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση, εκτός αν η ρύθμιση που έχει παρασχεθεί αφορά συντομότερο διάστημα από αυτό που προβλέπει ο παρών νόμος, οπότε παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης, με ανάλογη προσαρμογή των οφειλόμενων δόσεων

- Εξόφληση των οφειλών σε εργαζόμενους σε 12 μήνες.

- Της ρύθμισης εξαιρούνται οφειλές από μη απόδοση ΦΠΑ, καθώς και ΦΜΥ για μη καταβληθείσες αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών.

Η ρύθμιση, πέρα από τη διάσωση της επιχείρησης συνεπάγεται για τους επιχειρηματίες την αναστολή της ποινικής δίωξης, των πλημμελημάτων της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, την αναστολή των πάσης φύσεων διοικητικών μέτρων που λαμβάνονται εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων η δίωξη των οποίων αναστέλλεται, καθώς και την άρση της απαγόρευσης ή του κωλύματος της έκδοσης επιταγών. Με δεδομένο ότι η εταιρεία θα χρειαστεί νέα χρηματοδότηση, προβλέπεται ότι το νέο δάνειο που θα χορηγηθεί μετά την αίτηση, έχει στην εξόφλησή του το προνόμιο του Πτωχευτικού Κώδικα, δηλαδή προνόμιο στην εκκαθάριση. Αντίστοιχα, δεδομένου ότι η συμφωνία είναι δεσμευτική για το σύνολο των πιστωτών, το νομοσχέδιο προβλέπει δικαίωμα αποζημίωσης για τους πιστωτές που δεν έχουν συνυπογράψει τη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ταχείας εκκαθάρισης επιχειρήσεων που έχουν κάνει παύση πληρωμών και δεν έχουν χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, δίνει δυνατότητα στο 40% των πιστωτών να προχωρήσουν, υπό την καθοδήγηση του ειδικού διαχειριστή, ο οποίος θα είναι ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, στην πώληση ή την εκκαθάριση εν λειτουργία της επιχείρησης. Η διαδικασία ονομάζεται «Εκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης» και οι προθεσμίες υποβολής της αίτησης στο Δικαστήριο από τους πιστωτές και έκδοσης της απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, είναι ανάλογες με αυτές των συναινετικών λύσεων. Με την αποδοχή της αίτησης, το Δικαστήριο ορίζει τον προτεινόμενο από τους αιτούντες ειδικό εκκαθαριστή, ο οποίος αναλαμβάνει την εξουσία των καταστατικών οργάνων της διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης. Ο ίδιος συγκαλεί μέσα σε 45 ημέρες από την εγκατάστασή του στην επιχείρηση, τη συνέλευση των μετόχων στην οποία εισηγείται τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά του συνόλου της επιχείρησης ή μέρους των περιουσιακών της στοιχείων. Η συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία και στην περίπτωση που απορρίψει την πρόταση, ο οφειλέτης οδηγείται σε πτώχευση, ενώ διαφορετικά υλοποιείται το σχέδιο πώλησης της επιχείρησης. Η απειλή για ταχεία εκκαθάριση της επιχείρησης εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς τις διοικήσεις που δεν συναινούν σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Πηγή:
iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου