Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Πώς θα γίνεται η μονιμοποίηση στο Δημόσιο -Τα πέντε τεστ που θα περνούν οι δόκιμοιΑλλάζουν όλα στο Δημόσιο αφού οι νεοσειρχόμενοι για να εξασφαλίσουν τη μονιμότητα θα περνούν από μια διετία γεμάτη... τεστ, από τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνεται η εργασιακή τους τύχη.

Το δοκιμαστικό καθεστώς για τους νεοπροσληφθέντες, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Εθνος της Κυριακής» και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, περιλαμβάνει τα εξής πέντε στάδια:
 • Δοκιμαστικός μισθός ιδιωτικού τομέα για τον δόκιμο υπάλληλο
Τη δοκιμαστική διετία θα λαμβάνει τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Αμέσως μόλις μονιμοποιηθεί θα λαμβάνει τους μισθούς που ισχύουν στο Δημόσιο.
 • Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων
Πριν από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους και για μερικές εβδομάδες όλοι οι δόκιμοι υπάλληλοι θα συμμετέχουν σε κύκλους εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Η θεματολογία της εκπαίδευσης είναι κοινή ανεξαρτήτως του κλάδου ή του φορέα τοποθέτησης. Μεταξύ των μαθημάτων περιλαμβάνονται τα εξής:
 •     Βασικές αρχές οργάνωσης του Κράτους (Κεντρική Κυβέρνηση, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού)
 •     Δικαιώματα, υποχρεώσεις και πειθαρχικό δίκαιο υπαλλήλων
 •     Διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία, σύστημα αξιολόγησης, οργανα και θεσμοί της ΕΕ
 •     Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 •     Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 •     Εργασία σε περιβάλλον ομάδας, διαχείριση κρίσεων και επικοινωνία με πολίτες.
 • Ο προσωπικός μέντορας του δόκιμου
Στην απόφαση πρόσληψης του δόκιμου θα ορίζεται και ο ήδη υπερετών υπάλληλος στην οργανική μονάδα που θα εκτελεί χρέη μέντορά του. Ανάμεσά στα άλλα θα πρέπει να τον κατατοπίσει στα νέα του καθήκοντακαι ιδίως στον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας, τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων, στη διαχείριση των καθημερινών εργασιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εμφαση δίνεται στην πρακτική διαχείριση της επικοινωνίας με τους πολίτες και τη διαχείριση των υπηρεσιακών εγγράφων.
 • Αξιολόγηση τριών σημείων
Μετά το τέλος κάθε τριμήνου ο «μέντορας» υποβάλλει στη Διεύθυνση Διοικητικού έκθεση με την πρόοδο του νέου υπαλλήλου. Παράλληλα, ανά έτος συντάσσονται από τον «μέντορά» και από τον άμεσο προϊστάμενό οι δύο ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης.Εφόσον κατά την αξιολόγηση διαπιστωθούν επιβαρυντικά στοιχεία τότε η Διεύθυνση Διοικητικού μπορεί να κάνει συστάσεις στον εργαζόμενο, να του αλλάξει οργανική μονάδα ή να τον παραπέμψει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να ληφθεί απόφαση για συνέχιση ή μη της διετούς δοκιμαστικής περιόδου. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο υπάλληλος αποχωρεί. Αντίστοιχη είναι και η διαδικασία στο τέλος της διετούς δοκιμαστικής περιόδου, όπου συντάσσεται η έκθεση που πηγαίνει σε αυτούς που θα λάβουν την απόφαση για τη μονιμοποίησή του ή όχι.
 • Η απόφαση για τη μονιμοποίηση
Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εξετάζει  τονφάκελο του νέου υπαλλήλου και αφού τον καλέσει σε ακρόαση αποφασίζει για τη μονιμοποίησή του ή όχι. Το Συμβούλιο μπορεί να επεκτείνει έως ένα έτος ακόμα τη δοκιμαστική περίοδο αν το κρίνει αναγκαίο.

Πηγή:
iefiemrida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου