Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Συνεδριάζει την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων με 23 θέματα, για συζήτηση , στην ημερήσια διάταξη , τα εξής:
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος
1.       Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2014
2.       Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014 Κληροδοτήματος «Κων/νου Ιωαννίδη»

3.       Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014 Κληροδοτήματος «Φερενίκης Καλούδη»
4.       Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014 Κληροδοτήματος «Χρ. Κατσάρη»
5.       Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014 Κληροδοτήματος «Δημ. Κωσταδήμα»
6.       Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014 Κληροδοτήματος «Βασ. Πυρσινέλλα»
7.       Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014 Κληροδοτήματος «Ευθ. Σούρλα»
8.       Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014 Κληροδοτήματος «Σπ. Φιλίππου»
9.       Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αρμοδιότητα άσκησης της ταμειακής διαχείρισης  των Κληροδοτημάτων του Δήμου
10.     Εξέταση αιτημάτων για παράταση μείωσης ενοικίων
11.     Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφές τελών ύδρευσης  Δημοτικής Ενότητας Περάματος
12.     Εξέταση αιτημάτων για «Έγκριση δαπανών και συμψηφισμός δαπανών με μισθώματα» των Κοντοστεργίου Bασιλικής και Τσιούρη Μαρίας
13.     Αίτηση για απ΄ ευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακαίων στον              κ. Κων/νο Γεωργούλη
14.     Παραχώρηση δημοτικού ακίνητου Κ7 του οικισμού Ο.Ε.Κ. «Ιωάννινα ΙV», στην περιοχή  Νεοχωρόπουλου (Ανθούπολη)
15.     Έγκριση διενέργειας προμηθειών:
i)        Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
ii)       Προμήθεια εκτυπώσεων εκδόσεων βιβλιοδετήσεων και σφραγίδων
iii)      Προμήθεια ανατυπώσεων
iv)      Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή των φωτοαντιγραφικών
v)       Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών για συντήρηση και επισκευή των φαξ.
vi)      Προμήθεια ανταλλακτικών και διαφόρων εξαρτημάτων  για συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εκτυπωτών
vii)     Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων.
16.     Συζήτηση και λήψη απόφασης για αγορά βιβλίων
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
17.     Έγκριση της απόφ. αριθ. 29/22-1-2014, με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών»
18.     Έγκριση της απόφ. αριθ. 45/22-1-2014, με θέμα «Εκδήλωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών»
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος
19.     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους  2014
20.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2012»
21.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ύδρευση Δήμου Ανατολής - Β’ Φάση»
22.     Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης Διατηρητέου Κτηρίου ’’Οικία Ισμήνης Τζαβέλλα’’»
23.     Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή υποσταθμού της ΔΕΗ για το έργο: “Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου με την πόλη των Ιωαννίνων στον κόμβο Σεισμοπλήκτων”»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου