Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), των άρθρων 95 (παρ. 4) και 96 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και των άρθρων 3 (παρ. 9) και 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφ. 104/29-02-2012),  σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί  αύριο 09-05-2014, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με μοναδικό θέμα: «Διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, στους συνδυασμούς των υποψηφίων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, για την προεκλογική προβολή τους».

 Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για τους λόγους που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με αριθμό πρωτ. 10474/13-03-2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου