Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

Τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με 12 θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση αποφάσεων 14ου Πρακτικού της  Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1. Απολογισμός συμμετοχής στις Εκθέσεις της Περιφέρειας Ηπείρου για το 2013.
2. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις κατά το έτος 2014.
3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου , του Δήμου Ιωαννιτών και της ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου: «Σκευοφυλάκιο Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 2.200.000,00€ και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.
4. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον Αερολιμένα Ακτίου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.  (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
5. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό και ονομασία : «2004 ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ», στη θέση πλησίον Δελβινακίου Δήμου Πωγωνίου Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
6. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό και ονομασία : «140 4814 MASTOPOCHOR _SAR», στη θέση πλησίον χωριού Γοργοποτάμου, Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία « COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
7. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αδειοδότηση υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων –υδρομαστεύσεων στη Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας Π. Ε. Πρέβεζας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Πάργας. (εισήγηση: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας).
8. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αδειοδότηση υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων –υδρομαστεύσεων στη Δ.Ε. Πάργας του Δήμου Πάργας Π. Ε. Πρέβεζας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Πάργας. (εισήγηση: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πρέβεζας).
9. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «Υφιστάμενες υδρομαστεύσεις και υδρογεωτρήσεις υδρευτικής χρήσης του Δήμου Πωγωνίου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Πωγωνίου. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
10. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αμμοληψία από τον ποταμό Διπόταμο, στη θέση  Καμπέρ Αγά της Τ.Κ. Δεματίου Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Ζαγορίου. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
11. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αμμοληψία από τον ποταμό Βάρδα, στη θέση  Παλαιόβουρκο της Τ.Κ. Δεματίου Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Ζαγορίου. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
12. Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: « Αμμοληψία, στη θέση  Μέγα Ρέμα της Τ.Κ. Λαγκάδας Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Κόνιτσας. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου