Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

Ο Αντώνης Μπέζας μίλησε στη Βουλή για το «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας»

Ο Υφυπουργός Υγείας και Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας μιλώντας στη συζήτηση επί της Αρχής του Σ/Ν του Υπουργείου Υγείας «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» στην Ολομέλεια της Βουλής, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
«Θα προσπαθήσω να περιγράψω  τις βασικές  προβλέψεις, να τεκμηριώσω  ότι αυτό που επιχειρείται συνιστά  μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ και να αποσαφηνίσω τους όρους αυτής της μεταρρύθμισης.

Άξονας πρώτος: Σκοπός του ΕΟΠΥΥ ορίζεται αποκλειστικά η αγορά υπηρεσιών υγείας από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ο ΕΟΠΥΥ μετατρέπεται σε έναν μεγάλο ασφαλιστικό Οργανισμό υγείας, που θα αγοράζει υπηρεσίες για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.
Ο ΕΟΠΥΥ, ο οποίος διατηρεί την ονομασία του και με τη νέα του μορφή, θα αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, οι οποίες διατηρούνται στον Οργανισμό. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και  τον έλεγχο των ιδιωτών παρόχων  υγείας, στον ΕΟΠΥΥ παραμένουν επίσης τα Φαρμακεία  και η ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η ελεγκτική του δηλαδή υπηρεσία.
Με την αποφόρτιση του ΕΟΠΥΥ από την παροχή υπηρεσιών  και την αποκοπή των Μονάδων Υγείας, θα βελτιωθεί σημαντικά η διαχειριστική και συμβολαιακή του  ικανότητα και σε τελική ανάλυση η διαπραγματευτική του ικανότητα. Θα μπορεί δηλαδή να αγοράζει υψηλού επιπέδου και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε χαμηλές τιμές. Γιατί δεν είναι μόνο το κόστος αλλά και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Άξονας δεύτερος: Τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, κλπ), μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των ΔΥΠΕ. Το ίδιο γίνεται  και με τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ.
Το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) που δημιουργείται, θα περιλαμβάνει όλες  τις κρατικές δομές ΠΦΥ, και η νέα αυτή διοικητική και οργανωτική οντότητα θα ταυτίζεται με τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Η περιοχή ευθύνης κάθε Κέντρου Υγείας θα ονομάζεται Τομέας ΠΦΥ και σε κάθε Δήμο θα αντιστοιχεί τουλάχιστον ένας Τομέας.
 Η μεταφορά των Μονάδων Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ στις ΔΥΠΕ και   των Κέντρων Υγείας από τα  νοσοκομεία στις ΔΥΠΕ, θα θέσει τέλος τον κατακερματισμό του συστήματος. Από την παράλληλη λειτουργία αυτών των δύο δημόσιων υποσυστημάτων (ΕΣΥ και ΕΟΠΥΥ), που αποτελούσε αδιαμφισβήτητα έναν διοικητικό πλεονασμό και που δημιουργούσε πολλαπλές πύλες εισόδου και πολλαπλά διαχειριστικά κόστη, προχωρούμε σε ένα ενιαίο δημόσιο σύστημα ΠΦΥ. Ενδυναμώνεται έτσι και η ΠΦΥ και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να υπάρχουν κλειστοί- σφαιρικοί προϋπολογισμοί ανά πληθυσμό αναφοράς.
Άξονας τρίτος: Εισάγεται ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού, ώστε να υπάρχει  αξιόπιστη και  προσωπική σχέση με τους επαγγελματίες υγείας και καθιερώνεται ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος Υγείας, σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρωπαϊκά πρότυπα, για να υπάρχουν οι ιατρικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποτελεσματική την αντιμετώπιση των ασθενειών.
Κάθε πολίτης μπορεί να έχει τον οικογενειακό του ιατρό και κάθε οικογενειακός ιατρός θα γνωρίζει τα προβλήματα του ασθενή του και θα ενημερώνει τον ηλεκτρονικό φάκελο Υγείας.
Τα Κέντρα Υγείας, σε συνεργασία με τους οικογενειακούς ιατρούς θα αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη βελτίωση της υγείας των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους και θα είναι υπεύθυνα, όχι μόνο για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αλλά και για την πρόληψη, τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων, την αποκατάσταση και την κατ’ οίκον φροντίδα.
Οι οικογενειακοί ιατροί δεν είναι απλά γενικοί ιατροί. Ο ρόλος τους είναι να αντιμετωπίζουν ολιστικά τον ασθενή, με προσωπική γνώση του ιστορικού του, χρησιμοποιώντας επαρκείς  υπηρεσίες και έχοντας τη δυνατότητα να τον καθοδηγούν όταν χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα.
Άξονας τέταρτος: Οι υπηρεσίες ΠΦΥ  θα παρέχονται μέσα από το  ενιαίο, καθολικό και αποκεντρωμένο ΠΕΔΥ, και θα παρέχονται ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική και ασφαλιστική του κατάσταση. Θα παρέχονται δηλαδή για όλους, ακόμη και για αυτούς που είναι  ανασφάλιστοι ή έχουν λόγω της κρίσης απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα. Ιατρικές εξετάσεις, συνταγογράφηση και εσωτερικές διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις».
«Είπα και στην αρχή της ομιλίας μου ότι ο στόχος είναι η μεταρρύθμιση. Η κινητικότητα είναι το  μέσον  για να υλοποιηθεί αυτή η μεταρρύθμιση, δεν είναι ο στόχος. Και μάλιστα, πρόκειται για μια κινητικότητα με ειδικές διαδικασίες, ώστε να πραγματοποιηθεί   αυτή η μεγάλη διοικητική αλλαγή στο συντομότερο χρονικό διάστημα.
Όλο το προσωπικό των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, (ιατροί όλων των ειδικοτήτων, οδοντιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό και τεχνικό), που τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, μεταφέρεται στις ΔΥΠΕ, εφόσον το ζητήσει με αίτησή του.
 Δεν κλείνουν δομές. Δεν υπάρχει ξαφνικός θάνατος. Δεν απολύεται κανένας, δεν μετακινείται κανένας σε άλλες περιοχές αλλά παραμένουν όλοι, μετά το πέρας της διαθεσιμότητας, στις Μονάδες όπου εργάζονται. Καμία αβεβαιότητα δεν πρέπει να υπάρχει και για τη δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης, όταν θα γίνει ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός των δομών ΠΦΥ.
 Το προσωπικό των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ, της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και των Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, παραμένει στις θέσεις του και δεν μπαίνει σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
Ακόμη και οι  ιατροί που δεν θα προτιμήσουν  να ενταχθούν στο νέο σύστημα με το καθεστώς της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, επειδή ακριβώς αναγνωρίζουμε την εμπειρία τους και την προσφορά τους στην ΠΦΥ, θα έχουν με τον ΕΟΠΥΥ ένα ειδικό καθεστώς ως συμβεβλημένοι ιδιώτες ιατροί.
Δεν πρέπει λοιπόν να κινδυνολογείτε κ. Συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως δεν πρέπει να υπεκφεύγετε και να αυτοαναιρείστε.
Δεν μπορεί να είστε, και με τον αστυφύλαξ της διάσωσης του δημόσιου συστήματος υγείας –το οποίο υποτίθεται ότι εμείς καταστρέφουμε-  αλλά και με τον χωροφύλαξ του λαϊκισμού. Ούτε μπορείτε να κλείνετε το μάτι ταυτόχρονα σε όλους. Δεν γίνεστε πιστευτοί. Σας έχουν όλοι πλέον καταλάβει».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου