Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου

Στην έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου "Σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων" και στη γνωμοδότηση επί του περιεχομένου Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προχώρησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, στη σημερινή συνεδρίασή της.

Με αφορμή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής για το περιεχόμενο Μ.Π.Ε. για αδειοδότηση υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων - υδρομαστεύσεων σε περιοχές των Δήμων Πάργας και Πωγωνίου, η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάνα Καλογιάννη, τόνισε πως η Περιφερειακή Αρχή για κάθε αίτημα αδειοδότησης σε υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις θέτει τον όρο "οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι να εκκινήσουν την αδειοδότηση χρήσης νερού, έχοντας καθορίσει προσωρινές ζώνες προστασίας για κάθε σημείο υδροληψίας χωριστά, σύμφωνα με τον θεσμοθετημένο όρο από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Υδάτων Περιφέρειας Ηπείρου, WD05B110".
Αναλυτικά:
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις κατά το έτος 2014 και συζήτησε τον απολογισμό  συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκθέσεις για το 2013. Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου "Σκευοφυλάκιο Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων", προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ.
Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε. για τον Αερολιμένα Ακτίου, και σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας στους Δήμους Πωγωνίου και Κόνιτσας. Επίσης, γνωμοδότησε θετικά επί των Μ.Π.Ε. για τα έργα:
Ø Αδειοδότηση υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων –υδρομαστεύσεων στη Δ.Ε. Φαναρίου του Δήμου Πάργας Π. Ε. Πρέβεζας (ομόφωνα)
Ø Αδειοδότηση υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων –υδρομαστεύσεων στη Δ.Ε. Πάργας του Δήμου Πάργας Π. Ε. Πρέβεζας (ομόφωνα)
Ø Υφιστάμενες υδρομαστεύσεις και υδρογεωτρήσεις υδρευτικής χρήσης του Δήμου Πωγωνίου (ομόφωνα)
Ø Αμμοληψία από τον ποταμό Διπόταμο, στη θέση  Καμπέρ Αγά της Τ.Κ. Δεματίου Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων (κατά πλειοψηφία)
Ø Αμμοληψία από τον ποταμό Βάρδα, στη θέση  Παλαιόβουρκο της Τ.Κ. Δεματίου Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων (κατά πλειοψηφία)

Ø Αμμοληψία, στη θέση  Μέγα Ρέμα της Τ.Κ. Λαγκάδας Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων (ομόφωνα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου