Δευτέρα 12 Μαΐου 2014

Νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεωνΑλλάζουν όλα με το νέο έτος στον υπολογισμό των συντάξεων με αποτέλεσμα να μειώνονται τα ποσά που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι.
Ο υπολογισμός διαφέρει από ταμείο σε ταμείο με το ΙΚΑ να υπολογίζει τις αποδοχές των καλύτερων πέντε ετών ετών της τελευταίας δεκαετίας Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η δεκαετία που ξεκινά το προηγούμενο έτος από αυτό που υποβάλλεται η αίτηση και την ευθύνη για την επιλογή των ετών την έχει το Ταμείο.

Στο μισθό δεν υπολογίζονται τα δώρα και τα επιδόματα αδείας παρά μόνο επιδόματα και μπόνους συνδεδεμένα με τον μισθό. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις μεικτές αποδοχές.
Το σύνολο των αναπροσαρμοσμένων πλέον αποδοχών διαιρείται με το σύνολο των ημερών εργασίας. Με τον τρόπο αυτόν προκύπτει το τεκμαρτό ημερομίσθιο του ασφαλιστικού βίου του μισθωτού και με βάση αυτό ασφαλισμένος θα καταταγεί σε μια από τις 28 ασφαλιστικές κλάσεις που υφίστανται και θα γίνει ο τελικός υπολογισμός του ποσού της σύνταξης.
Στο  Δημόσιο λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές του Οκτωβρίου 2011. Δηλαδή ο βασικός μισθός, το επίδομα θέσης αν λαμβάνεται επί διετία και το επίδομα των 140 ευρώ. Τα επιδόματα ωστόσο δεν μετράνε. Στις συντάξιμες αποδοχές σύμφωνα με την εφημερίδα «Το Έθνος» περιλαμβάνονται: ο βασικός μισθός, το χρονοεπίδομα (όπου χορηγείται), το επίδομα των 140,80 ευρώ, το επίδομα θέσης ευθύνης για όσους το λαμβάνουν για μία διετία, το επίδομα ειδικής απασχόλησης για τους εργαζομένους των ΟΤΑ που υπάγονται στα ΒΑΕ, το επίδομα εξωδιδακτικής προετοιμασίας και βιβλιοθήκης για τα μέλη ΔΕΠ.
 Για τον χρόνο που έχει συμπληρωθεί στην ασφάλιση του Δημοσίου, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται τμηματικά με δύο τρόπους:
Το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2007. Υπολογίζεται με τις συντάξιμες αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη συνταξιοδότηση και με ποσοστό αναπλήρωσης 80% (2,286% για κάθε χρόνο ασφάλισης).
Το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης που συμπληρώνονται μετά την 1/1/2008. Υπολογίζεται με τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών των τελευταίων 5 ετών και με ποσοστό αναπλήρωσης ως ακολούθως:
-Για το 2014 ποσοστό αναπλήρωσης 73%
-Για το 2015 ποσοστό αναπλήρωσης 72%
-Για το 2016 ποσοστό αναπλήρωσης 71%
-Από το 2017 και μετά ποσοστό αναπλήρωσης 70%
Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών: Ο τρόπος υπολογισμού είναι ο ίδιος με το Δημόσιο με μόνη διαφορά το ότι οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη ως συντάξιμες αφορούν τον βασικό μισθό, το χρονοεπίδομα και τα πάγια επιδόματα (οικογενειακό, σπουδών κ.λπ.). Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ήδη αναφέρθηκαν για το Δημόσιο.
ΟΑΕΕ: Οι συντάξεις υπολογίζονται με βάση τις κατηγορίες που έχει ασφαλιστεί ο ελεύθερος επαγγελματίας. Επομένως όσο ψηλότερη η κατηγορία τόσο μεγαλύτερη είναι και η σύνταξη που λαμβάνει ο δικαιούχος.
ΕΤΑΑ: Η σύνταξη υπολογίζεται στη βάση ενός ποσού που καθορίζεται από τα καταστατικά των ταμείων ως βασικό ποσό και των προσαυξήσεων επί του ποσού αυτού που λαμβάνονται ανάλογα με το πόσα έτη έχει διανύσει ο ασφαλισμένος στο Ταμείο.

Πηγή:newsbomb.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου