Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Διαγωνισμός για αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Θεσπρωτίας, με προϋπολογισμό 250.000€

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, έχοντας υπόψη της την από 26 - 08 - 2013 Διακήρυξη του έργου, που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου για την ανάθεση του έργου :
«Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας» με προϋπολογισμό 250.000,00€ (με ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 201.563,76€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών

Συνεδριάζει την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στις 12.30 το μεσημέρι η   Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης η οποία έχει ως εξής:

1
Έγκριση  Πρακτικών Νο 1,2,3&4/2013    της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής
2
Ανταλλαγή ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών από την οδό Ρώμα και το εγκεκριμένο σχέδιο Καρδαμιτσίων Δήμου Ιωαννιτών, με δημοτικό ακίνητο στο εγκεκριμένο σχέδιο Σταυρακίου Δήμου Ιωαννιτών
3
Τροποποίηση  του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης  Ιωαννίνων,στο Ο.Τ. Γ404, περιοχή  Αγ. Τριάδος.
4
Τροποποίηση  του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καρδαμιτσίων, στο Ο.Τ. 55  Δήμου  Ιωαννιτών
5
Τροποποίηση  του Ρ.Σ. Διανομής  1957  συνοικισμού  Κουτσελιού  , στο Ο.Τ. 36 της  Τ.Κ. Κουτσελιού  , Δ.Ε. Παμβώτιδος  Δήμου  Ιωαννιτών
6
Έναρξη  διαδικασίας κύρωσης  τμημάτων  δικτύου  κοινοχρήστων  χώρων  στον  οικισμό  Ολυμπιάδας  Δ.Κ. Μαρμάρων  του  Δήμου  Ιωαννιτών
7.
Χορήγηση  προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  καταστήματος    του κ. Χαρίση  Βασιλείου  του  Δαμιανού   Τ.Κ. ΜΠΑΦΡΑΣ   της  ΔΕ  Ανατολής  Δήμου  Ιωαννιτών
 
 
8
 
Αίτηση  άδειας  χρήσης Μουσικών  Οργάνων  της  Εταιρείας  ΑΝΟΣΤΡΟ  ΑΞΕΕ   στην    Τ.Κ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑ  της  ΔΕ  Ανατολής  Δήμου  Ιωαννιτών. 
9
Ανάκληση  προέγκρισης  ίδρυσης & λειτουργίας  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος της κ. Πολυξένης  Θανασιά   στην Τ.Κ. Κρανούλας  της  ΔΕ  Περάματος  του  Δήμου  Ιωαννιτών.
10
Ανάκληση  της  με  αριθμ. Πρωτ.88296/651/15-11-2012 άδειας ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήματος  «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της  Ο.Ε. Νατσίκου  Ελένης-Μαρκούδη Φωτεινής . που βρίσκεται  στο 9ο  χλμ.  Ιωαννίνων –Αθηνών.
11
Ανάκληση της  άδειας και  λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού  ενδιαφέροντος   (ΚΥΛΙΚΕΙΟ  ΕΝΤΟΣ  ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ) , που  βρίσκεται  στην  οδό  Σάββα  Νικολάτου  19 , ιδιοκτησίας  του  Γεωργίου  Ραχώνη του  Δημητρίου.
12
Αίτηση  του  κ.  Κάρολου  Μακρή για  μίσθωση  δημοτικής  έκτασης στο  οικόπεδο  Ο.Τ. 64  της  Π.Ε. Καρδαμιτσίων.

         

 

Τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών

 Συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σε 41 θέματα  ημερήσιας διάταξης μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα εξής:
1.       Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.174,06 € για την πληρωμή υποχρεώσεων προς τη Δ.Ο.Υ. της υπό εκκαθάριση αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης "Αναπτυξιακή επιχείρηση Δήμου Ανατολής" – (Κ.Α. 00.6162.006)
2.       Ψήφιση πίστωσης ποσού 920.000,00 € για την καταβολή επιχορήγησης στο  Ν.Π.Δ.Δ.- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡ0ΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – (Κ.Α. 00.6715.002)
3.       Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή οφειλών ((Κ.Α. 8122.422 ποσό 48.846,17 € - Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών σε όλα τα ΤΔ του Δήμου (Θησέας 45% 17.053,79 & ΣΑΤΑ 31.792,38) & Κ.Α. 8123.006 ποσό 1.600,00 € - Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών πόλεων - Προαγωγής Υγείας))
4.       Ψήφιση πίστωσης ποσού 600.000,00 € για κάλυψη δαπάνης ταφής απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Ελληνικού – (Κ.Α. 20.6141.001)

Κατάθεση αιτήσεων για λειτουργία Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς ( Λαμπόβου), έτους 2013

Η Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ.165/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου περί: *Έγκριση κανονιστικής απόφασης χρήσης και λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Δ.Κ  Παραμυθιάς ( Λαμπόβου), έτους 2013*
-α) 1.- Η  παραδοσιακή  εμποροπανήγυρη  για  το  έτος  2013,  διάρκειας  επτά (7) ημερών σύμφωνα  με  το  Νόμο  2323/1995  άρθρο  2  παράγραφο  1,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Νόμο  3377/2005, Νόμο 3577/2007 και τον Νόμο 3769/2009  θα  διεξαχθεί  στο  Δήμο  Σουλίου  το  χρονικό  διάστημα  από  05  μέχρι  11 Οκτωβρίου  2013.  Ο  χώρος  που  θα  διατεθεί  για  τη  λειτουργία  της  εμποροπανήγυρης  θα  είναι αυτός  που  διατέθηκε  και  κατά  την  περσινή  διοργάνωση,  στη  θέση  «ΓΑΛΑΤΑ» καθώς και ο αύλειος χώρος του πρώην Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς. Θα  αναπτυχθούν  431 παραπήγματα διαστάσεων 3χ3 τ. μ. (9 τετραγωνικά μέτρα). Από αυτά  είκοσι πέντε (25) παραπήγματα διαστάσεων  3χ3 (9 τ. μ.) θα διατεθούν για δύο (2) οβελιστήρια. Δέκα ( 10 ) παραπήγματα διαστάσεων  3χ3 (9 τ. μ.)  θα διατεθούν για  πέντε (5) συνολικά χαλβαδοπωλεία  (πώληση χαλβά) και θα βγουν σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. 

ΣΟΚ: Αλλάζουν όλα με τα διπλώματα οδήγησης μέσα στο 2013!

Τα πάνω κάτω στην έκδοση διπλωμάτων οδήγησης έρχονται με το προεδρικό διάταγμα 51/2013, με τη ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν αυστηρότερα τα μέτρα για την απόκτηση της άδειας οδήγησης, και το κόστος θα αυξηθεί. Μία από τις αλλαγές που επέρχονται αφορά στην αύξηση των υποχρεωτικών μαθημάτων που από 20 γίνονται 25, όπως επίσης και τα μαθήματα της θεωρίας. Παράλληλα δημιουργούνται νέες κατηγορίες οι οποίες δεν υπήρχαν έως τώρα.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
Αλλαγές όμως υπάρχουν και στο κόστος έκδοσης των διπλωμάτων. Θα ακριβύνουν τα παράβολα που θα πρέπει να υποβάλλονται με τον φάκελο του κάθε υποψηφίου. Επιπλέον αλλάζει και ο τρόπος εξέτασης των υποψήφιων οδηγών από τους γιατρούς. Σε αυτή την υπόθεση δεν εμπλέκεται πλέον η υπηρεσία Μεταφορών.

Εμπάργκο στη ΔΤ από την αντιπολίτευση


 

 
Την απόφαση όλα τα στελέχη των κομμάτων τους να απέχουν από τα πάνελ της Δημόσιας Τηλεόρασης ανακοίνωσαν οι πρόεδροι των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ και ΚΚΕ σε κατ’ ιδίαν διαδοχικές συναντήσεις με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζομένων της ΕΡΤ.
Ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε ακόμη ένα βήμα και σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε ότι το εμπάργκο του ΣΥΡΙΖΑ θα ισχύει και στην περίπτωση της -μόνιμης πλέον- ΝΕΡΙΤ.
Από την πλευρά του, ο Πάνος Καμμένος δήλωσε ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θα δεχτεί τη μετάδοση τόσο της ομιλίας του όσο και της συνέντευξης Τύπου από τη ΔΤ.