Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

Ο Άγιος Μηνάς στην Αγιορειτική Βίγλα

                                     Ιερόν Λαυριωτικόν Κελλίον Αγίου Μηνά στη ΒίγλαΤὸ Ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, εὑρίσκεται εἰς ὕψος 250μ. ἐπάνω ἀπὸ τὸ νοτιο-ἀνατολικὸν ἀκρωτήριον τῆς χερσονήσου τοῦ Ἄθωνος. Στὸ θαλάσσιο σημεῖο αὐτό, τὸ 492 π.Χ. ὁ Μαρδόνιος ἀπώλεσε τὸ ἓν τρίτο τοῦ στόλου του, τριακόσια πλοῖα καὶ εἴκοσι χιλιάδες στρατό.
 Ψηλὰ στοὺς βράχους, ἀρχικῶς κατοικοῦνταν δύο σπηλιές, μία ἀνατολικῶς, μία νοτίως.
Ἕνα διώροφο κελλί  ἐκτίσθηκε εἰς τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, τὸ ὁποῖο ἐκάηκε ἀπὸ κεραυνό. Εἰς τὰ 1933, ὅπως ἀναφέρεται σὲ λίθινη ἐπιγραφή, ἐκτίσθηκε ὁ Ἱερὸς Ναός τοῦ Κελλίου, ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ (ἑορτάζει 11 Νοεμβρίου), καθὼς καὶ δεύτερος ὄροφος τοῦ Κελλίου στὴ βόρεια πλευρά, ποὺ ἐκάηκε καὶ πάλιν ἀπὸ κεραυνό, διασωθέντος ὡς τόσον τοῦ Ναοῦ. Ὁ Ναός οὗτος, ἐκτίσθη παρά τινος Μοναχοῦ Μηνᾶ, τὸ δὲ ξυλόγλυπτον τέμπλον, θύρες καὶ παράθυρα εἶναι ἔργα τοῦ γέροντος ἐκείνου, ἀρίστου ὄντως ξυλουργοῦ.
Τὸ ἀριστουργηματικὸ μαρμάρινο δάπεδο τοῦ Ναοῦ (1997-1998) εἶναι ἔργο τοῦ Μοναχοῦ Ἰωσήφ, μὲ ἀκριβέστατα γεωμετρικὰ ψηφιδωτά. Οἱ παραστάσεις ποὺ ἀπεικονίζονται εἶναι· στὸ κέντρο ὑπάρχει ἔνθετη μία πέτρα ἀπὸ τὸ ὄρος Σινᾶ, ὥστε ὁ τόπος νὰ εἶναι τόπος Σινᾶ - τόπος προσευχῆς. Γύρω, ὑπάρχει ἀριστοτεχνικὸς πλοχμός, ἀρχαῖο σχέδιο, μὲ χρωματικὲς ἐπιλογὲς ποὺ παραπέμπουν στὶς φυλὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν εὐκτέα ἀγάπη καὶ ὁμόνοια αὐτῶν. Στὶς γωνίες τοῦ δαπέδου, ἀπεικονίζονται τέσσερα δελφίνια, θαυματουργικῶς παρόντα σὲ βίους ἁγίων. Ἐπίσης, ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή, μία λέξη πλάϊ σὲ κάθε δελφίνι· Ἰωσὴφ αἰτεῖ ἔλεος, 1997, μία αἰώνια παράκληση. Πλῆθος μαρμάρινων, λίθινων καὶ ξύλινων κατασκευῶν, σωστῶν κομψοτεχνημάτων κοσμοῦν τὸ Ἡσυχαστήριον· ἄλλωστε, ἔργο τοῦ ἰδίου εἶναι ἡ κλίμακα ποὺ ὁδηγεῖ στὸ παρακείμενο σπήλαιο τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου.
Ἀπὸ τὸ ἐκπληκτικοῦ φυσικοῦ κάλλους γεωγραφικὸ σημεῖο τῆς Βίγλας, σὲ μικρὴ ἀπόσταση ψηλὰ στὸν οὐρανό, ὑπάρχει (2005) σημεῖο διελεύσεως ἀεροσκαφῶν τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, πρὶν ἢ καὶ μετὰ ὰπὸ τὶς ἀποστολές. Ὑπάρχει δέ, ἕνας ἰδιότυπος κώδικας ἐπικοινωνίας τῶν ἰπταμένων χειριστῶν καὶ τοῦ ἀσκητῆ τῆς Βίγλας, ὁ ὁποῖος κραδαίνει τεράστιες Ἑλληνικὲς καὶ Ῥωμανικὲς (Βυζαντινὲς) σημαῖες, εὐχόμενος ἐπιτυχία στὴν ἀποστολή τους· δέχεται δὲ τὶς ἄμεσες ἐνθουσιώδεις ἀπαντήσεις καὶ εὐχαριστίες τους, μὲ ἐντυπωσιακοὺς ἀκροβατικοὺς χειρισμούς τῶν ἀεροσκαφῶν. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴν διέλευση ἀπὸ θαλάσσης σκαφῶν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.
Γέροντας του Κελλιού είναι ο Ιωσήφ μοναχός (1958). Γεννήθηκε στὸν Ἅγιο Βασίλειο Κορινθίας (κατὰ κόσμον Χρῆστος Μπαϊρακτάρης). Ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς Ἱεροψαλτῶν Μητροπόλεως Κορίνθου. Στὴν μουσική του συγκρότηση συνέβαλαν ἐπίσης ὁ κατὰ σάρκα πατέρας του ἱερέας Δημήτριος Μπαϊρακτάρης, ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κορίνθου Ἰωάννης Σπανός καὶ ὁ Ἀθανάσιος Παϊβανᾶς, μαθητὴς τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα. Μοναχὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου (1983-1989), ὅπου συνέψαλλε σταθερὰ μὲ τοὺς λοιποὺς πατέρες τῆς Μονῆς. Σήμερα μονάζει στὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ στὴ Βίγλα, τοῦ Ἀκρωτηρίου Ἄκραθως, Ἁγίου Ὄρους. (Ἐκ τῆς ἐκδόσεως: Μανόλης Κ. Χατζηγιακουμῆς (2001), Μνημεῖα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Σῶμα Πρῶτο, Ὀκτάηχα Μέλη, σ.34, Κέντρον Ἐρευνῶν καὶ Ἐκδόσεων, Ἀθήνα).
Ὁ π. Ἰωσήφ ἐκτὸς τῆς ἐπιμελοῦς μοναστικῆς του ζωῆς, μελετᾷ καὶ ἐνδιατρίβει εἰς πλῆθος θεολογικῶν, ἱστορικῶν καὶ μουσικῶν συγγραμμάτων. Ψάλλει δὲ ἑνίοτε εἰς τὴν κυρίαρχον Ἱερὰν Μονὴν τῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου, καὶ ἀλλαχοῦ, εἰς πανηγύρεις καὶ ἀγρυπνίες.

Συνάντηση Περιφερειάρχη Ηπείρου με Γ.Γ. Υπ. Ανάπτυξης και Δ.Σ. Σ.Β.Β.Ε.

Τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη επισκέφτηκαν σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γεώργιος Στεργίου και κλιμάκιο διοικητικών στελεχών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Ι. Σαββάκη, τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Σταύρου, τον Πρόεδρο του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» κ. Αν. Δημητρίου και τον Διευθυντή Τεκμηρίωσης & Μελετών του Σ.Β.Β.Ε. κ. Χρήστο Ε. Γεωργίου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντηλλάγησαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν τον βιομηχανικό κλάδο και τέθηκαν διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδος .

Εγκαινιάστηκε ο Παιδικός Σταθμός Σταυρακίου

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα από τον Δήμαρχο Φίλιππα Φίλιο και τον Πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ τα εγκαίνια στον παιδικό σταθμό Σταυρακίου. Ο νέος παιδικός σταθμός στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του πρώην ΙΕΚ. Οι χώροι που υπήρχαν διαμορφώθηκαν εξ αρχής και ολοκληρώθηκαν όλες οι υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός σύγχρονου παιδικού σταθμού.
Για την ολοκλήρωση όλων των υποδομών συνέδραμαν αρκετοί φορείς όπως και τα ΙΚΕΑ που προσέφεραν μέρος του εξοπλισμού.
«Όταν αναλάβαμε ο παιδικός σταθμός λειτουργούσε σε ένα ισόγειο μισθωμένο κτίριο, το οποίο δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση. Στους χώρους του πρώην ΙΕΚ,
δημιουργήσαμε από την αρχή έναν παιδικό σταθμό σύγχρονο και αξιοπρεπή. Οι παιδικοί σταθμοί είναι χώροι μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντί τους και προσπαθούμε για το καλύτερο», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Φίλιππας Τσουμάνης.
Ο δήμαρχος από την πλευρά του σημείωσε ότι η λειτουργία του παιδικού σταθμού είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπηρεσιών του Δήμου με τον ΟΚΠΑΠΑ αλλά και της προσφοράς της τοπικής κοινωνίας.

Βυθισμένο σκάφος εντοπίστηκε ανοιχτά των Παξών - Αγνοούνται δύο άντρες - Αναζητούνται από την Interpol (photos)

Στο Ιόνιο Πέλαγος σταμάτησε αναπάντεχα το ταξίδι για δύο Βρετανούς τουρίστες ηλικίας 50 και 67 ετών, οι οποίοι αγνοούνται από τις 4 Οκτωβρίου.
Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που επικοινώνησαν με τους οικείους τους, οι οποίοι στη συνέχεια έχασαν τα ίχνη τους και απευθύνθηκαν στις αρχές με αποτέλεσμα η Interpol να εκδώσει σήμα αναζήτησης των δύο Βρετανών.
Το απόγευμα της Παρασκευής φορτηγό πλοίο με σημαία Ρωσίας εντόπισε ανοιχτά των Παξών ημιβυθισμένο το ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες και αμέσως ειδοποιήθηκε το Λινεναρχείο, ενώ το πρωί του Σαββάτου το πλοίο «ρυμουλκήθηκε» στο Λιμάνι της

Πρέβεζας με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους, σκάφους του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ανέλκυσή του για να διερευνηθεί το εσωτερικό του σκάφους. Το atpreveza.gr, σας παρουσιάζει αποκλειστικές φωτογραφίες από την διαδικασία της ανέλκυσης.

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ; «Μπλόκο» στην αγροτική αγορά της Πρέβεζας;

Αναστάτωση επικράτησε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας στους παραγωγούς της Αγροτικής Αγοράς της Πρέβεζας, έπειτα από την «επίσκεψη» του επόπτη εμπορίου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας.
Οι ελεγκτές επισήμαναν σε παραγωγούς πως η σχετική άδεια που έχουν για την πώληση των προϊόντων τους, δεν ισχύει και την επόμενη φορά που θα λειτουργήσει η Αγροτική Αγορά, θα τους επιβληθούν πρόστιμα της τάξεως των 1.000 ευρώ και θα κατασχεθούν τα προϊόντα τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του www.atpreveza.gr, το πρόβλημα ξεκινά από τη στιγμή που η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, παρά τις εξαγγελίες για τις farmers' market, δεν έχει προωθήσει νομοθετικό πλαίσιο για το πρόγραμμα των Αγροτικών Αγορών.

Τι είναι και πως «πιάνουν» προζύμι.

Πολύ δύσκολα βρίσκουμε πλέον ψωμί με κανονικό προζύμι. Πολλοί φούρνοι που διαφημίζουν ότι φτιάχνουν ψωμί με προζύμι κατά 99% το φτιάχνουν μόνο με μαγιά αλλά με μια τεχνική που μοιάζει με το προζύμι. Έτσι για άλλη μια φορά το σπιτικό ψωμί μπορεί να γίνει ισάξιο ή και καλύτερο από το ψωμί των καλύτερων φούρνων.
Με το προζύμι φτιάχνουμε με διαφορά το πιο νόστιμο, πιο υγιεινό και με καλύτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ψωμί απ’ότι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Ιστορικά (ότι θυμάμαι, μην ανοίγω paper τώρα με τις κοίλες…)
————————————————————-
Ο άνθρωπος ξεκίνησε την κατανάλωση άγριων, στην αρχή, δημητριακών που πρώτα τα έψηνε σε φωτιά. Οταν ξεκίνησε να καλλιεργεί την γή τα δημητριακά έγιναν η βασική τροφή κυρίως σε μορφή χυλού.
 Τι είναι και πως πιάνουν προζύμι.

Η μέθοδος εξελίχθηκε στην Αίγυπτο όπου υπάρχουν οι πρώτες αποδείξεις οτι
ψήνονταν σε φούρνους ζυμάρια, τα οποία όμως δεν ήταν φουσκωμένα (πως είναι το καλαμποκίσιο το σκέτο, τέτοια φάση). Επίσης στην Αίγυπτο λειτούργησαν οι πρώτοι επαγγελματικοί φούρνοι ψωμιού οι οποίοι ήταν ικανοί να παράγουν τεράστιες για την εποχή ποσότητες ψημένων ζυμαριών και να θρέφουν ανάλογο κόσμο.
Η πιο κοινώς αποδεκτή θεωρία για την ανακάλυψη του προζυμιού είναι πως ζυμάρι που έμεινε για 1-2 μέρες χωρίς να το φτιάξουν στον πάτο ενός πυθαριού φούσκωσε και έτσι έγινε το πρώτο «φουσκωτό» ψωμί.

Παράνομα καυσόξυλα φτάνουν στη Θεσπρωτία από γειτονικές περιοχές!


Κυρίως Αλβανοί σε Γιάννινα και Κέρκυρα εμπορεύονται καυσόξυλα, χωρίς φυσικά να έχουν παραστατικά ούτε για την κοπή ούτε για την μεταφορά. Και τα πουλάνε φθηνά σε γειτονικές περιοχές, όπως η Θεσπρωτία.
Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα η μεταφορά ξυλείας από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα.
Φορτώθηκε φορτηγό, μπήκε στο καράβι, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες άδειες υλοτομίας και μεταφοράς ξυλείας. Τα νοικοκυριά προσπαθούν να ζεσταθούν με όσο το δυνατόν φθηνότερο τρόπο και, έτσι, οι αετονύχηδες βρίσκουν πεδίο ελεύθερο.
katoci.com
Πηγή:maktiko

Έσωσε όλη της την περιουσία από τις Τράπεζες


Την ελπίδα, χάρισε η απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, σε δανειολήπτρια, καθηγήτρια του δημοσίου, όπου έσωσε όλη της την περιουσία.
Πρόκειται για δανειολήπτρια έγγαμο, με ένα ανήλικο τέκνο, ευρισκόμενη σε προχωρημένη κύηση για το δεύτερο τέκνο της, δανειζόμενη από δύο Τράπεζες είτε ως οφειλέτρια είτε ως συνοφειλέτης συνολικού ύψους χρέωσης 116.206 Ευρώ.
 Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, στα πλαίσια του ν.3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.4161/2013, και αφού έλαβε υπόψη του ότι η δανειολήπτρια έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της τα δε χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου, αποφάσισε στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα εξής:
 1)Διέταξε την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας της δανειολήπτριας
2)Διέταξε τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της
3)Επέβαλλε στην δανειολήπτρια την καταβολή δόσης
α) ποσού ίσου με το 10% για την σύμβαση στεγαστικού δανείου 79,16 Ευρώ όπου είχε χρεωθεί ποσό ύψους 115.464,63 Ευρώ και
β) ποσόν 2,30 ευρώ μηνιαίως, ατόκως για τριάντα έξι (36) μήνες από σύμβαση πιστωτικής κάρτας χρέους 741,53 ευρώ.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται για δανειολήπτρια, η οποία πέραν της κυρίας κατοικίας, διαθέτει και άλλη ακίνητη περιουσία όπως αγροτεμάχια με ελιές όμως το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να προστατευτεί το σύνολο της περιουσίας της δανειολήπτριας έως την κύρια δίκη της ρύθμισης των δανειακών της οφειλών.
goodnet.gr
Πηγή:tromaktiko

Πως θα προστατέψετε το IP του υπολογιστή από τους hackers;


Οι υπολογιστές αφήνουν τα δαχτυλικά αποτυπώματα μέσα στο μαγικό κόσμο του ίντερνετ. Πολλοί HACKERS, μπορούν να μάθουν το ip του υπολογιστή, και να...
διεισδύσουν στα ηλεκτρονικά σας στοιχεία.
Ένα άλλο που μπορούν να κάνουν, είναι μέσου κάποιου κακόβουλου λογισμικού, να παρακολουθούν ότι βλέπεται κι εσείς στο ίντερνετ.
Επίσης, οι κάμερες του υπολογιστή, χρησιμεύουν να σας βλέπουν όπως το Big Brother.
Στη κάμερα να βάζετε πάντα αλουμινόχαρτο, και μετά να το κολλάτε με μια μονωτική ταινία.
Πως θα προστατεύσουμε τον υπολογιστή απο τους επίδοξους HACKERS;

Άμα δεν έχεις να πληρώσεις τέλη κυκλοφορίας...Απίστευτη πινακίδα σε..."παπί" !!


                                                             ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;;;
                                             ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
Πηγή:tromaktiko

Ομιλία Α. Μπέζα στη βουλή στη συζήτηση πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ


Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης  Μπέζας μιλώντας χθες στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
  «Είναι αυτονόητο, ότι  μια πρόταση δυσπιστίας που επιδιώκει την απομάκρυνση μιας Κυβέρνησης μέσω προσφυγής στην κάλπη, δεν μπορεί να έχει κανένα ουσιαστικό νόημα εφόσον δεν συνοδεύεται από μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του κόμματος με τις παλινωδίες της δεν είναι σε θέση να πείσει, όχι μόνο την κοινωνία, αλλά ούτε ακόμη πολλά  από τα ίδια τα στελέχη του, που αποδομούν συστηματικά τους ισχυρισμούς του κ. Τσίπρα.
            Στην κατάσταση που βρισκόμαστε, στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε, όπου έχουν γίνει τεράστια βήματα προόδου, όπως η αποκατάσταση  της δημοσιονομικής ασφάλειας και της αξιοπιστίας της χώρας διεθνώς, αλλά δεν έχουμε βγει ακόμη από την κρίση, η ευστάθεια μιας Κυβέρνησης, δεν εξαρτάται από την τεχνητή όξυνση που εσείς κ. συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης επιχειρείτε μέσω αυτής της μετωπικής κοινοβουλευτικής σύγκρουσης, αλλά από τη στάση των δανειστών και τη στάση της κοινωνίας, την αντοχή και την ανοχή δηλαδή της κοινωνίας. Και εσείς, δεν εκφράζετε αυτή τη στιγμή  τις πραγματικές αγωνίες της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Το θεατροποιημένο αφιέρωμα στον Γιώργο Κοτζιούλα ''φτενά χωράφια ...άφοβη φυλή'' παρουσιάζουν την Κυριακή 24 Νοεμβρίου η Π.Σ.Ε. και ο Δήμος Β.Τζουμέρκων


Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και με δωρεάν είσοδο, ανεβάζουν το θεατροποιημένο αφιέρωμα στον Γιώργο Κοτζιούλα ''φτενά χωράφια ...άφοβη φυλή'', την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013, ώρα 11.30΄, στο Θέατρο του Γιώργου Αρμένη, Σπ. Τρικούπη 34 και Κουντουριώτη, Εξάρχεια.‏

Σύλληψη δύο ανδρών και μιας γυναίκας Ρομά για κλοπή από σπίτι με τη μέθοδο της απασχόλησης


Από το Αστυνομικό Τμήμα Δελβινακίου  σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 59χρονου ημεδαπού Ρομά καθώς και δύο ακόμα συνεργών του (ενός άντρα και μίας γυναίκας), για κλοπή.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ο 59χρονος, μαζί με τους δύο συνεργούς του, το πρωί της 07-11-2013 μετέβησαν με Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο στα Κτίσματα Ιωαννίνων και προσποιούμενοι τους πλανόδιους μικροπωλητές, αφαίρεσαν με τη μέθοδο της απασχόλησης, από σπίτι 73χρονης ημεδαπής, το χρηματικό ποσό των (300) ευρώ.
Η  δικογραφία που σχηματίσθηκε θα αποσταλεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του.

Σύλληψη δύο νεαρών ατόμων στα Ιωάννινα για κατοχή ηρωίνηςΣυνελήφθησαν, την 08-11-2013 το βράδυ στην πόλη των Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, ένας 23χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας και ένας 22χρονος ημεδαπός, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις (3) νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού βάρους (3) γραμμαρίων.


Σύλληψη φυγόποινου Αλβανού στα Γιάννενα


Συνελήφθη το μεσημέρι της 08-11-2013 στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων, από αστυνομικούς της Ομάδας Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Κακαβιάς, ένας 30χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, ποινής φυλάκισης εννέα (9) μηνών, για πλαστογραφία πιστοποιητικών και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Επ΄ αυτοφώρω σύλληψη 44χρονου διαρρήκτη στην Άρτα


Συνελήφθη χθες (10-11-2013) τα ξημερώματα στην Άρτα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ένας 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος προσπάθησε να διαρρήξει κατάστημα στην Άρτα, έγινε αντιληπτός όμως από περίοικους και στην προσπάθεια του να διαφύγει, συνελήφθη από προστρέξαντες αστυνομικούς.
Στην κατοχή του βρέθηκε ένα διαρρηκτικό εργαλείο (κατσαβίδι).
Σύλληψη φυγόποινου     Συνελήφθη σήμερα το πρωί, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουργαρελίου, ένας  48χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσαν  αποφάσεις του Μονομελούς Πλημ/κείου Αλεξάνδρειας, ποινής φυλάκισης δώδεκα (12) μηνών, για έκδοση ακάλυπτων επιταγών.Κατάσχεση προϊόντων παρεμπορίου στην Πρέβεζα


Την 09-11-2013 το απόγευμα στην πόλη της Πρέβεζας, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πρέβεζας, κατέλαβαν επ’ αυτοφώρω δύο υπηκόους Βουλγαρίας, ηλικίας 30 και 34 ετών, να   κατέχουν και να διαθέτουν προς πώληση προϊόντα παραεμπορίου, χωρίς παραστατικά έγγραφα.
 Κατασχέθηκαν διάφορα προϊόντα παρεμπορίου, προκειμένου να καταστραφούν (υαλοκαθαριστήρες, κλαδευτήρια, μπαταρίες, πολύμπριζα, κόλλες, πριόνια χειρός, κουρευτικές μηχανές, φακοί).

" Η Θυμωμένη Μπετονιέρα" του Δ.Μπασλάμ στοPolitheatro


Το Politheatro παρουσιάζει το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 6:00μμ και στις 8:00μμ και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 11:30μμ και στις 6:00μμ την μουσική παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι του Δημήτρη Μπασλάμ
“Η Θυμωμένη Μπετονιέρα”
Η αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου για το περιβάλλον του, ο χαμένος ελεύθερος χρόνος, ο ασφυκτικός αστικός τρόπος ζωής, η ανεργία, η τεμπελιά, «μετασχηματίζονται» από τον Δημήτρη Μπασλάμ σ’ ένα χρωματιστό και απολαυστικό παραμύθι για όλες τις ηλικίες.
Δημήτρης Μπασλάμ : Αφήγηση,
Γιώργος Νικόπουλος : Τζουράς, Μαντολίνο, Τραγούδι
Θανάσης Dzingovic : Κιθάρες, Τραγούδι
Ανθή Κύρκου : Τoy Piano, Μελόντικα, Τραγούδι
Χρήστος Παππάς :  Μπάσο, Τραγούδι

Β. Κορέα: Εκτέλεσαν 80 άτομα επειδή έβλεπαν νοτιοκορεάτικη τηλεόραση

Σε 80 δημόσιες εκτελέσεις προχώρησε η Β. Κορέα στις αρχές Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα  της εφημερίδας της Νότιας Κορέας  JoongAng Ilbo.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα 80 άτομα εκτελέστηκαν επειδή παρακολουθούσαν παράνομα τηλεοπτικές εκπομπές της Νότιας Κορέας,
Η εφημερίδα JoongAng Ilbo επικαλέστηκε ανώνυμη πηγή, αλλά τουλάχιστον ένας Βορειοκορεάτης που αποσκίρτησε από τη χώρα του δήλωσε ότι είχε ακούσει σχετικές φήμες.
Η πηγή, που φαίνεται ότι έχει γνώση των εσωτερικών υποθέσεων του Βορρά, δήλωσε ότι οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν σε επτά πόλεις στις 3 Νοεμβρίου .

Περίμεναν 155, πήραν 153 – Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση, αλλά με διαγραφές και ασθένειες

 
- Υπερψήφισε την πρόταση μομφής η Θεοδώρα Τζάκρη και διεγράφη αυτομάτως από το ΠΑΣΟΚ
- Ασθένεια δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης που δεν ψήφισε
- Ο Αντώνης Σαμαράς ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνει το χατήρι στον Τσίπρα για εκλογές
- Εκλογές άμεσα ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας που κατηγόρησε την κυβέρνηση πως λέει ψέματα για την τρόικα
- Ο Ε. Βενιζέλος κάλεσε σε μονομαχία τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση των υποβρυχίων
-Καυγάς του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον Φώτη Κουβέλη για την κεντροαριστερά. Η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίστηκε με 153 ψήφους, ενώ η ίδια η κυβέρνηση θεωρούσε τα 155 όχι ως "στοίχημα".
Με 153 «όχι» καταψηφίστηκε η πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 124 βουλευτές και 17 ψήφισαν «παρών».
Η βουλευτής του νομού Πέλλας του ΠΑΣΟΚ, Θεοδώρα Τζάκρη υπερψήφισε την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας που διεξάγεται στη Βουλή. Αστραπιαία ο πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης ανακοίνωσε ότι με επιστολή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε γνωστό ότι η κα Τζάκρη τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ.