Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Εκδήλωση για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Σ' ένα πολύ ζεστό και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε  η εκδήλωση για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, που συνδιοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων/Enterprise Europe Network-Hellas και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Κοινωνία Τριών Τρίτων».
Η εκδήλωση, η οποία ήταν ανοικτή για το κοινό, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδρίων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.
 Την εκδήλωσε άνοιξαν οι κος Ιωάννης Δασκαλόπουλος, Διευθυντής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και Επικεφαλής του Enterprise Europe Network-Hellas Ιωαννίνων, και κος Νικόλαος Δημητριάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρίας ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.
Ακολούθησε ο κος Άγγελος Φίσκιλης, Διαχειριστής της Ενημερωτικής Ιστοσελίδας www.koinsep.ora., ο οποίος παρουσίασε το Θεσμικό Πλαίσιο των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.). Τόνισε την ανάγκη ενεργοποίησης του Ταμείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για τις Κοιν.Σ.Επ., και παρουσίασε τις διαδικασίες έναρξης μιας Κοιν.Σ.Επ., παραδείγματα από Κοιν.Σ.Επ. που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα, καθώς και το www.koinsep.org. Ανέφερε επίσης, ότι, με βάση τα στοιχεία του σχετικού Μητρώου ο αριθμός των Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα αυξάνεται κατά τέσσερις έως πέντε την ημέρα, ενώ στην Ήπειρο έχουν δημιουργηθεί μόνο τέσσερις μέχρι σήμερα. Στην Ευρώπη, το 10% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων είναι Κοινωνικές απασχολώντας σχεδόν 14 εκατομμύρια ανθρώπους.
Στη συνέχεια, η κα Κατερίνα Φιλίππου - Κεραμίδα, Διευθύντρια BIC ΗΠΕΙΡΟΥ, Διαχειρίστρια της Α.Σ. "Ορεινή Συμπολιτεία Πίνδου" & "Απασχόληση στην Πίνδο", παρουσίασε την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στους Ορεινούς Δήμους της Π.Ε. Ιωαννίνων - Περιφέρειας Ηπείρου, μέσα από τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις: "Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης ΕΚΟ στην Πίνδο" και "Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων & Αγροτών στην Πίνδο".
Τέλος, η κα Αργυρίου Σταυρούλα, Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. «Γη Θεσσαλίς», παρουσίασε το ξεκίνημα μίας νέας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην Λάρισα.
Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η κα Έλλη Βαγγέλη, Οικονομολόγος από την εταιρία STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ.
Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπου τέθηκαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες και δόθηκαν απαντήσεις από τους ομιλητές. Τέλος, συζητήθηκαν οι δυνατότητες για τη δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. στην Ήπειρο, και γενικότερα επισημάνθηκε ότι οι στις περισσότερες περιπτώσεις, οι τοπικές ανάγκες πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για τη δημιουργία μιας νέας Κοιν.Σ.Επ..


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου